ramkacover_page

РАМКА ЗА МУЛТИКУЛТУРНО ПЛАНИРАЊЕ; KORNIZA PËR PLANIFIKIM MULTIKULTUROR; ÇOK KÜLTÜRLÜ PLANLAMA İÇİN ÇERÇEVE; TASVIRI BAŠI MULTIKULTURALNO PLANIRIBE

*(MK) Рамката за мултикултурно планирање е подготвена во рамките на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство со Мултиетничката асоцијација Флоренс Најтингел (ФН) и “Стопанската комора на Северозападна Македонија”. Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија, претставувана од Делегацијата Read More

Call for Project Proposals under the Project „Diversity is trendy – Promoting local multiculturalism“

Annex I Application Form Annex II Budget  Annex III Timeline for activities Call for Project Proposals under the Project-Diversity is trendy – Promoting local multiculturalism Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Brvenica_MK Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Gostivar_MK Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Jegunovce_ALB Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Jegunovce_MK Strategy for Read More