Civil Society

Analysis of the local strategic documents in eight (8) municipalities of the Republic of Macedonia

Analysis of the local strategic documents in eight (8) municipalities of the Republic of Macedonia

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ)

Повик за обука за ЕУ проектен дизајн и менаџмент за граѓански организации

Директен линк – idscs.org.mk  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно

Oбука / Trajnim 12-13 Мај 2016

Обука Концептот на недискриминација и еднаквост Во периодот 12-13 мај 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа третата обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Битола,

Обука / Trajnim 25-26 Aprill 2016

Обука Концептот на недискриминација и еднаквост Во периодот 25-26 април 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа втората обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Берово,

Обука / Trajnim 18-19 Aprill 2016

Обука Во периодот 18-19 април 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Куманово и Гостивар. Теоретскиот дел на обуката

Граѓанското општество во акција за еднаквост – фокус групи ; Shoqëria civile në aksion për barazi – fokus grupe

Граѓанското општество во акција за еднаквост – фокус групи Во периодот 11 февруари - 3 март 2016 се спроведоа 8 фокус групи за  проценка на локалните потреби, со учество на локални граѓански организации, претставници на локални комисии, судови, социјални партнери

Комуникациска стратегија / Komunikim Strategjik

Комуникациската стратегија е продукт на заложбите на граѓанското здружение Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ) за подoбрување на видливоста и транспарентноста во работата пред нејзините конституенти. Линк за превземање : Комуникациска стратегија     Strategjia e komunikimit është produkt i përpjekjeve të shoqatës