Inter-Ethnic Relations

Стратешски план за подобрување на меѓукултурното разбирање во општина Куманово – Струга – Маврово и Ростуше | Plan strategjik për përmisimin e mirëkuptimit ndërkulturor ne komunën e Kumanovës – Strugës – Mavrovë dhe Rostushë

Во периодот февруари-март 2017, општинските совети од општините Струга, Куманово и Маврово и Ростуше ги усвоија  “Стратешките планови за подобрување на меѓукултурното разбирање“.  Трите стратешките планови беа подготвени на партиципативен начин преку реализирање на работилници за таа намена, по што

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање

Workshops November – December 2016

Во периодот ноември-декември 2016 се одржаа три работилници за подготовка на стратегии за развивање на мултикултурниот дијалог, наменети за општините: Струга, Куманово и Маврово - Ростуше. Работилниците се дел од проектот „Различноста е во мода - промоција на мултикултурализмот на

Public Debates September – October 2016

Во периодот септември - октомври 2016 во деветте проектни општини се одржаа девет јавни дебати на кои се презентираа наодите од „Проценката на мултикултурализмот на локално ниво“. Јавните дебати се дел од проектот „Различноста е во мода - промоција на

Промоција на проект „ Различноста е во мода – промоција на мултикултуралимзот на локално ниво“

Промоција на проект „ Различноста е во мода – промоција на мултикултуралимзот на локално ниво“
7 – ми април, Универзитет на Југоисточна Европа Тетово:  Промоција на проект „ Различноста е во мода – промоција на мултикултуралимзот на локално ниво“. Вклучени општини: Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Јегуновце, Кичево, Куманово, Маврово-Ростуше, Струга и Тетово. Период на реализација на