Design-3---Facebook-Event2

Работилници / Punëtori

Во рамките на проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ се реализирaа четири работилници за подготовка Рамка за мултикултурно планирање со претставници на локалните самоуправи, институции и невладин сектор од деветте проектни општини. Целта на Рамката за мултикултурно планирање е да им послужи на локалните власти, граѓанскиот сектор и останатите Read More

RfA#CEP-RRG-05_Application-Form

Стратешски план за подобрување на меѓукултурното разбирање во општина Куманово – Струга – Маврово и Ростуше | Plan strategjik për përmisimin e mirëkuptimit ndërkulturor ne komunën e Kumanovës – Strugës – Mavrovë dhe Rostushë

Во периодот февруари-март 2017, општинските совети од општините Струга, Куманово и Маврово и Ростуше ги усвоија  “Стратешките планови за подобрување на меѓукултурното разбирање“.  Трите стратешките планови беа подготвени на партиципативен начин преку реализирање на работилници за таа намена, по што следеше и консултативен процес со релевантни чинители од општините. Оваа активност е дел од проектот Read More

Procenka na Multikulturalizmot - ALB CoverPost

Vlerësimi i multikulturalizmit në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë

Ky raport i vlerësimit është përgatitur për nevojat e projektit “Dallimet janë në modë – Promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” , i implementuar në kuadër të Programit IPA për mbështetje të Shoqërisë Civile dhe Mediave për vitin 2014 . Projekti realizohet nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) nga Gostivari në bashkëpunim me “Odën Ekonomike Read More

Procenka na Multikulturalizmot - MKD PostCover

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање на подобрени односи помеѓу заедниците. Проектот е реализиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Read More

RfA#CEP-RRG-05_Application-Form

Workshops November – December 2016

Во периодот ноември-декември 2016 се одржаа три работилници за подготовка на стратегии за развивање на мултикултурниот дијалог, наменети за општините: Струга, Куманово и Маврово - Ростуше. Работилниците се дел од проектот „Различноста е во мода - промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство со Мултиетничката Read More
RfA#CEP-RRG-05_Application-Form

Public Debates September – October 2016

Во периодот септември - октомври 2016 во деветте проектни општини се одржаа девет јавни дебати на кои се презентираа наодите од „Проценката на мултикултурализмот на локално ниво“. Јавните дебати се дел од проектот „Различноста е во мода - промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство Read More
Design-3---Facebook-Event2

Promovimi i projektit „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal“.

7 prill, Universiteti i Europës Juglindore Tetovë: Promovimi i projektit „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal“. Komunat e përfshira: Bërvenicë, Vrapçisht, Gostivar, Jegunovcë, Kerçovë, Kumanovë, Mavrovë-Rostush, Strugë dhe Tetovë. Periudha e implementimit: 30.01 2016 - 30.06.2018   Drejtori ekzekutiv zotëri Lulzim Haziri gjatë prezantimit të projektit theksoi se projekti në Read More
Design-3---Facebook-Event2

Промоција на проект „ Различноста е во мода – промоција на мултикултуралимзот на локално ниво“

7 – ми април, Универзитет на Југоисточна Европа Тетово:  Промоција на проект „ Различноста е во мода – промоција на мултикултуралимзот на локално ниво“. Вклучени општини: Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Јегуновце, Кичево, Куманово, Маврово-Ростуше, Струга и Тетово. Период на реализација на проектот:  30.01 2016 до 30.06.2018   Извршниот директор г.дин Лулзим Хазири презентирајќи го проектот истакна Read More
RfA#CEP-RRG-05_Application-Form

Improving the Inter Cultural Understanding in multi-ethnic municipalities in Macedonia

Project title: Improving the Inter Cultural Understanding in multi-ethnic municipalities in Macedonia   Objectives and results of the action: Three rural and three urban municipalities of the North West region of Macedonia: Brvenica, Vrapcishte, Jegunovce, Gostivar,  Kichevo, and Tetovo, were the focus on this project.  All six locations are characterized as multiethnic and multicultural. The Read More