Call for Project Proposals under the Project „Diversity is trendy – Promoting local multiculturalism“

Annex I Application Form Annex II Budget (1) Annex III Timeline for activities Call for Project Proposals under the Project-Diversity is trendy – Promoting local multiculturalism Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Brvenica_MK Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Gostivar_MK Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Jegunovce_ALB Strategy for multicultural dialogue _understanding-Municipality of Jegunovce_MK Strategy Read More

Design-3---Facebook-Event2

Работилници / Punëtori

Во рамките на проектот „Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ се реализирaа четири работилници за подготовка Рамка за мултикултурно планирање со претставници на локалните самоуправи, институции и невладин сектор од деветте проектни општини. Целта на Рамката за мултикултурно планирање е да им послужи на локалните власти, граѓанскиот сектор и останатите Read More

Questions and Answers Call for project proposals

Стратешски план за подобрување на меѓукултурното разбирање во општина Куманово – Струга – Маврово и Ростуше | Plan strategjik për përmisimin e mirëkuptimit ndërkulturor ne komunën e Kumanovës – Strugës – Mavrovë dhe Rostushë

Во периодот февруари-март 2017, општинските совети од општините Струга, Куманово и Маврово и Ростуше ги усвоија  “Стратешките планови за подобрување на меѓукултурното разбирање“.  Трите стратешките планови беа подготвени на партиципативен начин преку реализирање на работилници за таа намена, по што следеше и консултативен процес со релевантни чинители од општините. Оваа активност е дел од проектот Read More

Procenka na Multikulturalizmot - ALB CoverPost

Vlerësimi i multikulturalizmit në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë

Ky raport i vlerësimit është përgatitur për nevojat e projektit “Dallimet janë në modë – Promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” , i implementuar në kuadër të Programit IPA për mbështetje të Shoqërisë Civile dhe Mediave për vitin 2014 . Projekti realizohet nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) nga Gostivari në bashkëpunim me “Odën Ekonomike Read More

Procenka na Multikulturalizmot - MKD PostCover

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање на подобрени односи помеѓу заедниците. Проектот е реализиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Read More

Questions and Answers Call for project proposals

Workshops November – December 2016

Во периодот ноември-декември 2016 се одржаа три работилници за подготовка на стратегии за развивање на мултикултурниот дијалог, наменети за општините: Струга, Куманово и Маврово - Ростуше. Работилниците се дел од проектот „Различноста е во мода - промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство со Мултиетничката Read More
Questions and Answers Call for project proposals

Public Debates September – October 2016

Во периодот септември - октомври 2016 во деветте проектни општини се одржаа девет јавни дебати на кои се презентираа наодите од „Проценката на мултикултурализмот на локално ниво“. Јавните дебати се дел од проектот „Различноста е во мода - промоција на мултикултурализмот на локално ниво“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) Гостивар, во партнерство Read More
Design-3---Facebook-Event2

Promovimi i projektit „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal“.

7 prill, Universiteti i Europës Juglindore Tetovë: Promovimi i projektit „Dallimet janë në modë – promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal“. Komunat e përfshira: Bërvenicë, Vrapçisht, Gostivar, Jegunovcë, Kerçovë, Kumanovë, Mavrovë-Rostush, Strugë dhe Tetovë. Periudha e implementimit: 30.01 2016 - 30.06.2018   Drejtori ekzekutiv zotëri Lulzim Haziri gjatë prezantimit të projektit theksoi se projekti në Read More